29 maart Goede Vrijdag

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd
  • Locatie Edisonstraat 103 Doetinchem

Goede vrijdag is een christelijke feestdag die de kruisiging van Jezus Christus herdenkt. De dag valt altijd op de vrijdag voor Pasen, de dag waarop christenen de opstanding van Jezus vieren.

Goede Vrijdag herinnert aan het lijden en de dood van Jezus aan het kruis. Volgens de christelijke overlevering werd Jezus op deze dag gearresteerd, veroordeeld en gekruisigd. Het wordt beschouwd als een dag van rouw en bezinning. Kerken houden op Goede Vrijdag vaak speciale diensten waarin het lijden van Jezus centraal staat. Sommige christenen vasten of onthouden zich op deze dag van bepaalde genoegens als een vorm van boetedoening.

De naam “Goede Vrijdag” komt mogelijk voort uit de oude betekenis van “goed” als zijnde “heilig” of “betekenisvol”. Het herinnert gelovigen eraan dat de dood van Jezus een essentieel onderdeel is van het christelijke geloof en leidt tot de vreugde van zijn opstanding met Pasen.