Kwetsbaarheid melden

Ontdekt u een zwakke plek of kwetsbaarheid op deze website, meld dit dan aan het AWP ontwikkelteam. Het maken van zo’n melding heet¬†Coordinated Vulnerability Disclosure¬†(CVD).

Wij bekijken het probleem en lossen dit zo snel mogelijk op.