Kwetsbaarheid melden

Ontdekt u een zwakke plek of kwetsbaarheid op deze website, meld dit dan aan het AWP ontwikkelteam. Het maken van zo’n melding heet Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD).

Wij bekijken het probleem en lossen dit zo snel mogelijk op.