Quotes en citaten

Wanneer gebruik je een quote?

Bij een citaat haal je letterlijk een schriftelijke of mondelinge tekst van iemand aan. Een citaat in een stuk lopende tekst markeer je met behulp van de citaat-stijl. Voorbeeld: Cicero schreef ‘Argumenten moet men wegen, niet tellen’. Als je een citaat wilt laten opvallen gebruik je de blockquote:

Gebruik citaten nooit voor andere doeleinden; dan voldoet je site namelijk niet aan de toegankelijkheidseisen.

Henk de Vries, 1972

Waar staan quotes in het cms?

Een citaat in een zin markeer je met  behulp van de dropdown met stijlen. Met de knop ‘citaatblok’ (met de aanhalingstekens) maak je een opvallend citaat.

Wanneer gebruik je een citaat?

Met een streamer licht je een zin of citaat uit die al elders in de tekst staat om lezers te verleiden om verder te lezen.

Voorbeeld:

Accessible WordPress. Open. Snel. Toegankelijk. Bruikbaar. Veilig.

Henk de Vries, 1972

Waar vind je een citaat in het cms?

Een streamer is een apart contentblok in het cms, je vindt het onderaan, tussen de andere contentblokken. Indien de streamer een citaat betreft kun je dat daar aangeven, dan wordt hij voor de toegankelijk in de html als citaat gemarkeerd. Het uiterlijk blijft hetzelfde.