Tabellen

Een tabel kan worden toegepast op een website om gestructureerde gegevens op een overzichtelijke en gemakkelijk vergelijkbare manier weer te geven, waardoor gebruikers informatie snel kunnen scannen, sorteren en filteren. Dit is vooral handig bij het presenteren van data zoals prijzen, specificaties, vergelijkingen en andere informatie die in rijen en kolommen moet worden weergegeven.

Wanneer een tabel gebruiken?

Een tabel is het meest geschikt op een website wanneer je gestructureerde informatie met duidelijke rijen en kolommen moet presenteren, zoals vergelijkingen, prijzen, planningen, statistieken of andere data die op een overzichtelijke en gemakkelijk vergelijkbare manier moeten worden weergegeven. Het gebruik van tabellen kan de leesbaarheid en bruikbaarheid van deze informatie verbeteren voor de gebruikers. Het is belangrijk om echter rekening te houden met de toegankelijkheid en responsiviteit van tabellen voor verschillende apparaten en doelgroepen bij het implementeren ervan op een website.

Hoe ziet een tabel er uit?

Datum
WCAG 1.05 mei 1999
WCAG 2.025 januari 2001
WCAG 2.128 februari 2017
WCAG 2.2?
WCAG 3.0?

Hoe pas ik een tabel toe?

Klik op de plaats in de tekst waar je de tabel wilt invoegen of maak een nieuwe paragraaf. Klik op het “+” pictogram (voeg blok toe) aan de linkerkant van het scherm. Zoek naar Tabel in de lijst met beschikbare blokken. Klik op het tabel blok om toe te voegen. Een lege tabel wordt ingevoegd. Je kunt de tabel bewerken door op de rijen en kolommen te klikken en tekst of andere inhoud toe te voegen.

Toegankelijkheid

Zorg ervoor dat de tabel zonder stijl of opmaak logisch begrijpelijk blijft en test de site met hulpmiddelen zoals schermlezers om de bruikbaarheid te waarborgen voor gebruikers met visuele of cognitieve beperkingen.

Opties tabel

Tabelcellen met een vaste breedte

Wanneer deze optie is geselecteerd blijft de verticale scheidingslijn in het midden van de tabel.

Header selectie

Hiermee kan je een kop tekst toevoegen aan je tabel.

Footer selectie

Hiermee kan je informatie aan de onderkant van je tabel invullen.

Heading row

Met deze optie kan je kiezen in welke kolom je de dik gedrukte tekst wilt hebben.