Audit rapportage awp.nl

Dit onderzoeksrapport beschrijft in welke mate de techniek van de website van AWP voldoet aan WCAG 2.1 niveau A en AA.

Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de evaluatiemethode WCAG-EM. Het onderzoek is afgerond op 16 januari 2024. Uit het onderzoek is gebleken dat de website volledig voldoet aan WCAG 2.1. Op dit moment voldoet de content op de website aan 43 van de 43 succescriteria.